หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   กิจกรรม
 
กิจกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
กิจกรรม
 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน   กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์"

"ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปี 2559...
     
 
วันที่: 23 ก.พ. 2560 

โครงการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ศึกษาดูงานนอกสถานที่/ดูงานเรือนจำกลางบางขวาง   โครงการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ศึกษาดูงานนอกสถานที่/ดูงานเรือนจำกลางบางขวาง

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาด้านเอกลักษณ์ของสถาบัน...
     
 
วันที่: 22 ก.พ. 2560 

โครงการพัฒนาด้านเอกลักษณ์โดยศึกษาดูงานนอกสถานที่ / กิจกรรมศึกษาดูงานนิติเวช   โครงการพัฒนาด้านเอกลักษณ์โดยศึกษาดูงานนอกสถานที่ / กิจกรรมศึกษาดูงานนิติเวช

โครงการพัฒนาด้านเอกลักษณ์โดยศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมศึกษาดูงานนิติเวช ณ รพ.ศิริราช...
     
 
วันที่: 07 มิ.ย 2559 

กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557   กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557

กีฬาสีภายในประจำปี 2557 สร้างความสามัคคี "โกง...ไม่...เอา"...
     
 
วันที่: 28 มี.ค 2558 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.