หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   QA
 
QA
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
QA
 
ตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา   ตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา...
     
 
วันที่: 31 ก.ค. 2557 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม สมศ. ปี 2556   การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม สมศ. ปี 2556

คณะนิติศาสตร์ได้รับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสาม สมศ. อยู่ในเกณฑ์ ดี...
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปี 2555   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปี 2555

คณะนิติศาสตร์ได้รับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี...
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.