หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   QA
 
QA
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
QA
 
ตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา   ตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา...
     
 
วันที่: 31 ก.ค. 2557 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม สมศ. ปี 2556   การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม สมศ. ปี 2556

คณะนิติศาสตร์ได้รับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสาม สมศ. อยู่ในเกณฑ์ ดี...
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปี 2555   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปี 2555

คณะนิติศาสตร์ได้รับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี...
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.