หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   กิจกรรม
 
กิจกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
กิจกรรม
 
กิจกรรมทำบุญบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน(นนทภูมิ) บ้านผู้สูงอายุ(ไร้ที่พึ่ง)   กิจกรรมทำบุญบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน(นนทภูมิ) บ้านผู้สูงอายุ(ไร้ที่พึ่ง)

กิจกรรมคณาจารย์นำนิสิตไปร่วมทำบุญและจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็กพิการ และบรรยายความรู้กฎหมายให้บ้านผู้สูงอายุ...
     
 
วันที่: 28 มี.ค 2558 

โครงการนิติศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญจากอาจารย์สู่ศิษย์นิติศาสตร์   โครงการนิติศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญจากอาจารย์สู่ศิษย์นิติศาสตร์

โครงการนิติศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญจากอาจารย์สู่ศิษย์นิติศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อรับขวัญนิสิตใหม่นิติศาสตร์ทุกคน เพื่อเข้ามาเป็นลูกนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
วันที่: 09 ต.ค. 2557 

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตนิติศาสตร์ และมอบประมวลกฎหมาย   โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตนิติศาสตร์ และมอบประมวลกฎหมาย

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตนิติศาสตร์ และมอบประมวลกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2557...
     
 
วันที่: 09 ต.ค. 2557 

เปิดโลกกิจกรรม และประกวดดาว-เดือน ภาคปกติ ปี 2557   เปิดโลกกิจกรรม และประกวดดาว-เดือน ภาคปกติ ปี 2557

เปิดโลกกิจกรรม และประกวดดาว-เดือน ภาคปกติ ปี 2557 เป็นกิจกรรมที่สำนักพัฒนานิสิตจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าชมรมต่างๆ...
     
 
วันที่: 09 ต.ค. 2557 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.