หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   กิจกรรม
 
กิจกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
กิจกรรม
 
อบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง   อบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง "กฎหมายแรงงาน"

อาจารย์ปรเมศวร์ ศิริรักษ์ เป็นวิทยากรอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง "กฎหมายแรงงาน"...
     
 
วันที่: 29 ก.ค. 2557 

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ปี 2557   กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ปี 2557

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่โดยสำนักกิจการนิสิต ขอความร่วมมือกับทุกคณะ/สาขา เข้าร่วมกิจกรรม...
     
 
วันที่: 26 ก.ค. 2557 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา   กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา

ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับประเทศ โดยกรมพระธรรมนูญจัดกิจกรรมนี้ขึ้น...
     
 
วันที่: 18 ก.ค. 2557 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2557   กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนาของไทย...
     
 
วันที่: 10 ก.ค. 2557 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.