หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   กิจกรรม
 
กิจกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
กิจกรรม
 
กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า(ภาคเสาร์-อาทิตย์)   กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า(ภาคเสาร์-อาทิตย์)

กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า(ภาคเสาร์-อาทิตย์) รุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนสดใน และร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานมาก...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า(ภาคปกติ)   กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า(ภาคปกติ)

กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า(ภาคปกติ) รุ่นพี่รุ่นน้องสนุกสนาน เฮฮา และสนิท สนมกลมเกลียวกันจริงๆ...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา   กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาอันเป็นประเพณีอันดีงาม ที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่สืบทอดกันมานาน...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง   กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี กันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.