หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   กิจกรรม
 
กิจกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
กิจกรรม
 
กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น-คนดีศรีราชพฤกษ์   กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น-คนดีศรีราชพฤกษ์

กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น-คนดีศรีราชพฤกษ์...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

กิจกรรมทำพานไหว้ครู   กิจกรรมทำพานไหว้ครู

นักศึกษารุ่น 56 ตั้งใจทำพานไหว้ครู...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

กิจกรรมยามว่าง โครงการรู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหายาเสพติด   กิจกรรมยามว่าง โครงการรู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหายาเสพติด

"โครงการรู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหายาเสพติด" เช่น การชวนนักศึกษามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นดนตรีเวลาพักเที่ยง...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.