หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   กิจกรรม
 
กิจกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
กิจกรรม
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์   กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์

กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ เป็นพิธีที่เป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามที่คณะทำ สืบทอดต่อๆ กันมาทุกปี...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

พิธีมอบประมวลกฎหมาย   พิธีมอบประมวลกฎหมาย

พิธีของคณะนิติศาสตร์ที่คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

รุ่นพี่รุ่นน้องก่อนรับจริง   รุ่นพี่รุ่นน้องก่อนรับจริง

รุ่นพี่และรุ่นน้องสนุกสนานร่วมกันก่อนรับน้อง...
     
 
วันที่: 10 ส.ค. 2556 

วันแรกพบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ภาคปกติ 2556   วันแรกพบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ภาคปกติ 2556

แรกพบราชพฤกษ์ 2556 บรรยากาศอันอบอุ่น...
     
 
วันที่: 07 มิ.ย 2556 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.