หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   QA   >   ตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา
 
QA
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

QA

< กลับหน้ารวมQA
 

 

ตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา
วันที่: 31 ก.ค. 2557 
 
 

คณะนิติศาสตร์ลงนามตกลงความร่วมมือเครือข่าย
ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา


ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.