หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   กิจกรรม   >   โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตนิติศาสตร์ และมอบประมวลกฎหมาย
 
กิจกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

กิจกรรม

< กลับหน้ารวมกิจกรรม
 

 

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตนิติศาสตร์ และมอบประมวลกฎหมาย
วันที่: 09 ต.ค. 2557 
 
 

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตนิติศาสตร์ และมอบประมวลกฎหมาย
ประจำปีการศึกษา 2557
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557


เป็นโครงการที่ดีงามและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้น
เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของคณะทุกๆ ปีการศึกษา และพร้อมด้วย
มอบประมวลกฎหมายให้กับนิสิตใหม่ทุกคน เพื่อเป็นคู่มือในการเรียน
วิชากฎหมายต่อไป


ในปีการศึกษานี้คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติ
จากท่านผู้ช่วยอธิการบดีสำนักพัฒนานิสิต

ท่านอาจารย์เกียรติพงษ์   พันชนะ
มาร่วมเป็นประธานมอบประมวลให้กับนิสิตรุ่นพี่
มอบต่อให้แก่นิสิตใหม่ รหัสปี 2557 

 

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.