หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   กิจกรรม   >   กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง
 
กิจกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

กิจกรรม

< กลับหน้ารวมกิจกรรม
 

 

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง
วันที่: 10 ส.ค. 2556 
 
 

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย
ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 มีการแข่งขันกีฬาชักเย่อ
เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่และ
รุ่นน้องทำให้คณะสาขาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
กันและมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.