หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะนิติศาสตร์
 
         
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์รุ่นที่ 6   ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์รุ่นที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์รุ่นที่ 6...
     
 
ข่าววันที่: 22 ก.พ. 2560 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน

นิติศาสตร์
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.