หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   ข่าว
 
ข่าว
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าว
 
เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เป็นความประทับใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...
     
 
ข่าววันที่: 18 ก.ค. 2557 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด   งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด

อาจารย์สุวัติ์ ไกรสกุล ได้นำผลงานวิจัยทางวิชาการไปเผยแพร่ ที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด...
     
 
ข่าววันที่: 30 พ.ค. 2557 

งานประชุมเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 4   งานประชุมเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 4

การนำเสนอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อคณะนิติศาสตร์...
     
 
ข่าววันที่: 30 พ.ค. 2557 

แข่งขันตอบปัญหาระดับภูมิภาคตัวแทนภาค 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   แข่งขันตอบปัญหาระดับภูมิภาคตัวแทนภาค 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ไปร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตัวแทนภาค1...
     
 
ข่าววันที่: 20 ส.ค. 2556 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.