หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   ข่าว   >   ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 
ข่าว
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าว

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่: 26 ก.ย. 2563 
 
 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย อ.ภาสกร ปาละกูล และ อ.อุทุมพร อยู่สุข มาให้การประเมินการคุณภาพการจัดการศึกษา

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.