หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   ข่าว   >   บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ สอบผ่านหลักสูตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
 
ข่าว
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าว

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ สอบผ่านหลักสูตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
ข่าววันที่: 28 พ.ค. 2556 
 
 

นายพิชากร  เหมมันต์  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์  สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความ รุ่น 38 ปี พ.ศ. 2556

นายคณิต  พุฒถนอม  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์  สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความ รุ่น 37 ปี พ.ศ. 2555

นายทองคุณ ตระกูลศุภฤกษ์  สอบผ่านหลักสูตรภาคทฤษฎี รุ่น 40

นายธวัช   ไทรราหู    สอบผ่านหลักสูตรภาคทฤษฎี รุ่น 40

นายอนุชา  คุ้มวัน     สอบผ่านหลักสูตรภาคทฤษฎี รุ่น 40

นายพินิจ   เสวตนาวิน   สอบผ่านหลักสูตรภาคทฤษฎี รุ่น 40

นางสาวกัญญาณัฐ  ใยคำ  สอบผ่านหลักสูตรภาคทฤษฎี รุ่น 38

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.