หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   ข่าว   >   พิธีการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
 
ข่าว
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าว

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

พิธีการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ข่าววันที่: 31 ส.ค. 2557 
 
 

พิธีการวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ื 4 กันยายน 2557

กำหนดการ ดังนี้

08.00 น.     ทำบุญตามประเพณีและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
09.00 น.     รับรายงานตัว ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
09.10 น.     นิสิตแต่ละคณะเดินเข้าห้องประชุม
10.00 น.     เริ่มพิธีการไหว้ครู
10.50 น.     มอบเกียรติบัตร มอบรางวัลการประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู และให้โอวาท
                    -ครูดีศรีราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2557
                    -คนดีศรีราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2557
11.40 น.     สิ้นสุดกิจกรรมไหว้ครู "บูชาครู เชิดชูบูรพาจารย์"
15.00 น.     พิธีไหว้ครูผู้ฝึกสอนกีฬา ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 
 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.