หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   ผลงาน   >   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
 
ผลงาน
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ผลงานนักศึกษา

< กลับหน้าผลงาน
 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
วันที่: 20 ส.ค. 2556 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายที่ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เป็นการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายส่วนภูมิภาคเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาค 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวันชนะเลิิศอันดับ 1
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และจะเป็นตัวแทน
ในการแข่งขันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครต่อไป

 
 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.