หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   ผลงาน   >   แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
 
ผลงาน
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ผลงานนักศึกษา

< กลับหน้าผลงาน
 

 

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
วันที่: 10 ก.ย. 2559 
 
 

ทีมจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ในวันที่ 24 และ 26 สิงหาคม 2559

  -ทีมที่1 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
 และทีมที่2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1


เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาค1)
   -การแข่งขันรอบชนะเลิศระดับภูมิภาค  (ภาค1)
ทีมที่1 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับภาคและ 
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท


 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ต่อไป

  

 
 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.